KPRM

KPRM

Program “Asystent rodziny”

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci...

KPRM

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty...

KPRM

Program Maluch +

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów...

KPRM

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na...

KPRM

Program “Dobry Start”

Ten rządowy program jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok...

KPRM

Program 500+

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z...

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.