KPRM

Program “Asystent rodziny”

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.
Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.