Zasady przyznawania patronatu przez Radio Victoria

Patronat medialny Radia VICTORIA może być przyznany przedsięwzięciom, które mają odpowiedni zasięg, rangę i znaczenie, a także tym, które wpisują się w cele statutowe realizowane przez Radio Victoria. 
Nie obejmujemy patronatem imprez o charakterze komercyjnym!

W oficjalnym wniosku o objęcie patronatem medialnym danego przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące informacje:

•    datę i miejsce imprezy
•    program imprezy
•    proponowane warunki patronatu
•    pozostałych sponsorów/patronów imprezy

Aby ubiegać się o patronat medialny należy złożyć oficjalne pismo, podpisane przez organizatora, na adres:

Radio VICTORIA
ul. Seminaryjna 6 a
99-400 Łowicz


lub przesłać skan pisma na adres: patronaty@radiovictoria.pl.    

Radio Victoria zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółów dotyczących patronatu każdorazowo z organizatorem danego przedsięwzięcia.

Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż miesiąc przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. 

Organizator otrzyma informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. 

Otrzymanie patronatu medialnego zobowiązuje organizatora do zamieszczenia loga Radia Victoria oraz informacji o patronacie na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia oraz do zamieszczenia banneru/roll up’u w widocznym miejscu podczas imprezy.

Logo Radia Victoria musi zostać umieszczone na materiałach promocyjnych i plakatach w niezmienionej kolorystyce, formie i kształcie, czyli z kropką i adresem strony internetowej lub z samą kropką. Logotyp bez tych składowych nie jest akceptowany przez Radio Victoria!


Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.