KPRM

Program Maluch +

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Ekspert:
Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozmawia:
Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość


Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.