Regulamin konkurs贸w Radia Victoria (antena, Facebook, Instagram)

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Wszystkie konkursy odbywaj膮ce si臋 na antenie, na profilu Facebookowym i Instagramowym Radia Victoria organizowane s膮 zgodnie ze scenariuszem programowym.

Konkursy mog膮 by膰 dobrowolnie modyfikowane przez Radio Victoria w zale偶no艣ci od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie nale偶膮 do Radia Victoria.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGR脫D

Zasady s膮 ka偶dorazowo ustalane przez Organizatora konkursu.

Ka偶dy uczestnik mo偶e by膰 laureatem konkursu tylko raz w przeci膮gu miesi膮ca (30 dni), niezale偶nie od ilo艣ci konkurs贸w realizowanych w tym okresie na antenie!

Ka偶dy uczestnik mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w jednym konkursie, niezale偶nie od d艂ugo艣ci jego trwania, tylko jeden raz!

Nie odebranie nagrody b膮d藕 jej niewykorzystanie (bilet do kina, vouchery) nie zwalnia z powy偶szych zasad.

Powy偶sze zasady dotycz膮 tak偶e najbli偶szej rodziny laureata konkursu.

W przypadku nadu偶y膰 uczestnik贸w konkurs贸w wszelkie rozstrzygni臋cia dokonywane s膮 wy艂膮cznie przez Organizatora.

Nagroda nie mo偶e by膰 zamieniona na ekwiwalent pieni臋偶ny.

Zwyci臋zca wyra偶a zgod臋 na udost臋pnienie danych osobowych Radiu Victoria w celu realizacji uprawnie艅 wynikaj膮cych z nagrody.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ

Osoba przeprowadzaj膮ca konkurs ma obowi膮zek poinformowania laureata o wygranej i sposobie jej odbioru.

Osoba przeprowadzaj膮ca konkurs jest zobowi膮zana do zapisania pe艂nych danych laureata tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, adres, a tak偶e daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzaj膮cej konkurs oraz rodzaju nagrody na obowi膮zuj膮cym druku (tabela konkursowa), kt贸ry musi niezw艂ocznie przekaza膰 osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagr贸d.

4. ODBI脫R NAGR脫D W ODDZIALE W 艁OWICZU

S艂uchacze odbieraj膮 nagrody osobi艣cie w redakcji Radia Victoria w 艁owiczu. S艂uchacz odbieraj膮cy nagrod臋 ma obowi膮zek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰 i adres zamieszkania.

Osoba odbieraj膮ca nagrod臋, a nieb臋d膮ca laureatem konkursu, zobowi膮zana jest posiada膰 dow贸d to偶samo艣ci osoby, kt贸ra dany konkurs wygra艂a.

Radio Victoria nie wysy艂a nagr贸d!!!

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrod膮.

5. ODBI脫R NAGR脫D W ODDZIA艁ACH TERENOWYCH RADIA VICTORIA

S艂uchacze odbieraj膮 nagrody osobi艣cie w oddzia艂ach terenowych Radia Victoria w Kutnie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, 呕yrardowie, Sochaczewie. S艂uchacz odbieraj膮cy nagrod臋 ma obowi膮zek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰 i adres zamieszkania. Osoba odbieraj膮ca nagrod臋, a nieb臋d膮ca laureatem konkursu, zobowi膮zana jest posiada膰 dow贸d to偶samo艣ci osoby, kt贸ra dany konkurs wygra艂a.

Czas na dostarczenie nagrody z Redakcji w 艁owiczu do oddzia艂贸w terenowych wynosi 30 dni od daty rozstrzygni臋cia konkursu.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nagrody do oddzia艂贸w terenowych, Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrod膮.

Radio Victoria nie wysy艂a nagr贸d!!!

6. PULA NAGR脫D

Fundatorem nagr贸d jest organizator Radio Victoria oraz sponsorzy konkurs贸w, z kt贸rymi Radio zawar艂o umowy sponsorskie. W przypadku nagr贸d dostarczanych przez podmioty zewn臋trzne, Radio nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich stan.

7. POSTANOWIENIA KO艃COWE

Organizator konkursu ma prawo odm贸wi膰 wydania nagrody, je偶eli kt贸rykolwiek z punkt贸w niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Niniejszy regulamin jest og贸lnodost臋pny 鈥 do wgl膮du w sekretariacie Radia Victoria oraz na stronie internetowej www.radiovictoria.pl.

Go艣膰 dnia

Materia艂 reporterski

REKLAMA

.