Aktualno艣ci

Kongregacja Nauki Wiary opublikowa艂a dokument nt. szczepionek przeciwko Covid-19

藕r贸d艂o: episkopat.pl

W zwi膮zku z tym, 偶e w r贸偶nych krajach s膮 ju偶 dost臋pne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, Kongregacja Nauki Wiary kolejny raz udzieli艂a wskaz贸wek w tej kwestii, tym razem w 鈥濶ocie Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niekt贸rych szczepionek przeciw Covid-19鈥 z 21.12.2020 roku.

Tym samym Kongregacja Nauki Wiary dostarcza refleksji nad moralnym aspektem stosowania szczepionek przeciwko Covid-19, kt贸re opracowano na podstawie linii kom贸rkowych z tkanek pobranych z dw贸ch p艂od贸w abortowanych.

Kongregacja podkre艣la, 偶e gdy nie s膮 dost臋pne szczepionki przeciwko Covid-19, kt贸re nie budz膮 zastrze偶e艅 etycznych, 鈥瀓est moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19, kt贸re wykorzysta艂y linie kom贸rkowe z abortowanych p艂od贸w w procesie badawczym i produkcyjnym鈥.

 Dokument Kongregacji zwraca jednak偶e uwag臋, 偶e 鈥瀏odziwe moralnie u偶ywanie tego typu szczepionek, ze wzgl臋du na szczeg贸lne warunki czyni膮ce go takim, nie mo偶e stanowi膰 samej z siebie legitymizacji, r贸wnie偶 po艣redniej, dla praktyki aborcji, i zak艂ada sprzeciw wobec tej praktyki ze strony tych, kt贸rzy te szczepienia stosuj膮鈥

Nota Kongregacji podkre艣la, 偶e 鈥瀌ozwolony u偶ytek takich szczepionek nie zak艂ada i nie mo偶e zak艂ada膰 w 偶aden spos贸b moralnej akceptacji dla u偶ycia linii kom贸rkowych pochodz膮cych z abortowanych p艂od贸w鈥.

Kongregacja Nauki Wiary zauwa偶a r贸wnie偶, 偶e szczepienie nie jest obowi膮zkiem moralnym i 偶e, z tego powodu, powinno by膰 dobrowolne.

W kwestii dopuszczalno艣ci tych szczepionek oraz zasadno艣ci ich stosowania, przygotowywane jest stanowisko Zespo艂u Ekspert贸w Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, kt贸re zostanie opublikowane w bliskiej przysz艂o艣ci.

BP KEP

Publikujemy pe艂ny tekst dokumentu:

Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niekt贸rych szczepionek przeciw Covid-19

Kwestia stosowania szczepie艅 jako taka pojawia si臋 cz臋sto w centrum nieustaj膮cych debat w opinii publicznej. W ostatnich miesi膮cach do naszej Kongregacji dotar艂y r贸偶ne pro艣by o wydanie opinii na temat stosowania niekt贸rych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powoduj膮cemu Covid-19, kt贸re zosta艂y otrzymane z wykorzystaniem, podczas procesu bada艅 naukowych i produkcji, linii kom贸rkowych pochodz膮cych z tkanek pobranych podczas dw贸ch aborcji przeprowadzonych w zesz艂ym stuleciu. Jednocze艣nie tak偶e w 艣rodkach masowego przekazu pojawi艂y si臋 rozmaite wypowiedzi biskup贸w, stowarzysze艅 katolickich oraz ekspert贸w, kt贸re b臋d膮c rozbie偶ne a czasem sprzeczne, wzbudzi艂y w膮tpliwo艣ci co do moralnej dopuszczalno艣ci stosowania tych szczepionek.

Na ten temat ukaza艂a si臋 ju偶 wa偶na wypowied藕 Papieskiej Akademii 呕ycia pt. 鈥濺ozwa偶ania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie kom贸rek pochodz膮cych z abortowanych p艂od贸w ludzkich鈥 (5 czerwca 2005). Nast臋pnie w tej materii zabra艂a g艂os nasza Kongregacja wydaj膮c Instrukcj臋 Dignitas Personae (8 wrze艣nia 2008) (por. nr 34 i 35). W 2017 roku Papieska Akademia 呕ycia wr贸ci艂a do tej sprawy w specjalnej Nocie. Dokumenty te podaj膮 ju偶 pewne og贸lne kryteria rozstrzygaj膮ce.

Poniewa偶 w r贸偶nych krajach s膮 ju偶 dost臋pne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19, nasza Kongregacja pragnie udzieli膰 pewnych wskaz贸wek dla wyja艣nienia w tej kwestii. Nie mamy zamiaru ocenia膰 bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci tych szczepionek, cho膰 jest ona r贸wnie偶 istotna i potrzebna z punktu widzenia etycznego,  a kt贸rych ocena nale偶y do kompetencji naukowc贸w  w dziedzinie biomedycyny i agencji farmaceutycznych . Chodzi nam jedynie o refleksj臋 nad moralnym aspektem stosowania tych szczepionek przeciwko Covid-19, kt贸re opracowano na podstawie linii kom贸rkowych z tkanek pobranych z dw贸ch p艂od贸w poddanych wymuszonej aborcji.

  1. Jak potwierdza instrukcja Dignitas Personae, w przypadkach u偶ycia kom贸rek pochodz膮cych z abortowanych p艂od贸w dla stworzenia linii kom贸rkowych do bada艅 naukowych, 鈥瀒stnieje zr贸偶nicowana odpowiedzialno艣膰鈥漑1] co do wsp贸艂dzia艂ania w z艂u. Na przyk艂ad 鈥瀢 firmach wykorzystuj膮cych linie kom贸rkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialno艣膰 tych, kt贸rzy decyduj膮 o kierunkach produkcji, i tych kt贸rzy nie maj膮 偶adnej w艂adzy decyzyjnej鈥漑2].
  2. W tym sensie, gdy nie s膮 dost臋pne takie szczepionki przeciwko Covid-19, kt贸re nie budz膮 zastrze偶e艅 etycznych (na przyk艂ad w krajach, w kt贸rych lekarzom i pacjentom nie s膮 udost臋pniane szczepionki wolne od problem贸w etycznych lub w kt贸rych dystrybucja jest trudniejsza ze wzgl臋du na szczeg贸lne warunki przechowywania i transportu lub te偶 gdy r贸偶ne typy szczepionek s膮 wprawdzie rozprowadzane w tym samym kraju, ale s艂u偶by ochrony zdrowia nie pozwalaj膮 obywatelom wybiera膰 szczepionki do zaszczepienia) jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19, kt贸re wykorzysta艂y linie kom贸rkowe z abortowanych p艂od贸w w procesie badawczym i produkcyjnym.
  3. Podstawowym powodem dla uznania za godziwe moralnie stosowania tych szczepionek jest to, 偶e wsp贸艂dzia艂anie (bierna wsp贸艂praca materialna) w z艂u aborcji, z kt贸rej pochodz膮 wspomniane linie kom贸rkowe, ze strony os贸b, kt贸re u偶ywaj膮 powsta艂ych z nich szczepionek, jest odleg艂e. Moralny obowi膮zek unikania takiej biernej wsp贸艂pracy materialnej nie jest wi膮偶膮cy, je艣li istnieje powa偶ne zagro偶enie, takie jak niepohamowane w inny spos贸b rozprzestrzenianie si臋 gro藕nego patogenu[3]: w tym przypadku pandemiczne rozprzestrzenianie si臋 wirusa SARS-CoV-2, kt贸ry powoduje Covid-19. Nale偶y zatem uwa偶a膰, 偶e w tym przypadku mo偶na u偶ywa膰 wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z sumieniem pewnym, 偶e ich stosowanie nie oznacza艂oby formalnej wsp贸艂pracy przy aborcji, z kt贸rej pochodz膮 kom贸rki do ich produkcji. Nale偶y podkre艣li膰 jednak偶e, 偶e godziwe moralnie u偶ywanie tego typu szczepionek, ze wzgl臋du na szczeg贸lne warunki czyni膮ce go takim, nie mo偶e stanowi膰 samo z siebie legitymizacji, r贸wnie偶 po艣redniej, dla praktyki aborcji, i zak艂ada sprzeciw wobec tej praktyki ze strony tych, kt贸rzy te szczepienia stosuj膮.
  4. Istotnie, dozwolony u偶ytek takich szczepionek nie zak艂ada i nie mo偶e zak艂ada膰 w 偶aden spos贸b moralnej akceptacji dla u偶ycia linii kom贸rkowych pochodz膮cych z abortowanych p艂od贸w[4]. Zach臋ca si臋 zatem zar贸wno firmy farmaceutyczne jak i rz膮dowe agencje ochrony zdrowia o to, aby 鈥瀙rodukowa艂y, zatwierdza艂y, rozprowadza艂y i oferowa艂y szczepionki etycznie akceptowalne, kt贸re nie stworz膮 problem贸w sumienia鈥, ani dla pracownik贸w ochrony zdrowia, ani dla samych os贸b szczepionych.
  5. Jednocze艣nie jawi si臋 jako ewidentne dla rozumu praktycznego, 偶e szczepienie nie jest w spos贸b normalny obowi膮zkiem moralnym i 偶e, z tego powodu, powinno by膰 dobrowolne. W ka偶dym przypadku, z punktu widzenia etycznego, moralno艣膰 szczepienia 鈥瀦ale偶y nie tylko od obowi膮zku troski o w艂asne zdrowie, ale tak偶e od obowi膮zku d膮偶enia do dobra wsp贸lnego鈥. Przy braku innych 艣rodk贸w s艂u偶膮cych powstrzymaniu lub cho膰by jedynie zapobie偶eniu epidemii, dobro wsp贸lne mo偶e zaleca膰 szczepienie, zw艂aszcza w trosce o najs艂abszych i najbardziej nara偶onych na niebezpiecze艅stwo. Ci jednak偶e, kt贸rzy ze wzgl臋du na sumienie, odrzucaj膮 szczepionki wyprodukowane z linii kom贸rkowych pochodz膮cych od abortowanych p艂od贸w, powinni innymi sposobami profilaktycznymi i w艂a艣ciwymi zachowaniami powzi膮膰 kroki dla unikni臋cia stania si臋 no艣nikami transmisji czynnika infekcyjnego. W spos贸b szczeg贸lny powinni oni unika膰 wszelkiego zagro偶enia dla zdrowia tych, kt贸rzy nie mog膮 zosta膰 zaszczepieni z powod贸w medycznych lub innej natury, a kt贸rzy s膮 osobami najbardziej wra偶liwymi.
  6. Wreszcie istnieje tak偶e imperatyw moralny dla przemys艂u farmaceutycznego, rz膮d贸w i organizacji mi臋dzynarodowych zapewnienia, aby szczepionki, kt贸re s膮 skuteczne i bezpieczne z medycznego punktu widzenia, a tak偶e etycznie akceptowalne, by艂y dost臋pne tak偶e dla kraj贸w najbiedniejszych, i to w taki spos贸b, kt贸ry dla nich nie b臋dzie uci膮偶liwy. W przeciwnym razie brak dost臋pu do szczepionek, sta艂by si臋 kolejnym motywem dyskryminacji i niesprawiedliwo艣ci, kt贸ry skazuje kraje biedne na trwanie w ub贸stwie sanitarnym, ekonomicznym i spo艂ecznym[5].

Jego 艢wi膮tobliwo艣膰 Papie偶 Franciszek, w czasie audiencji udzielonej ni偶ej podpisanemu Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary w dniu 17 grudnia 2020, zapozna艂 si臋 z niniejsz膮 Not膮 i zatwierdzi艂 jej publikacj臋.

Dano w Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, dnia 21 grudnia 2020, w liturgiczne wspomnienie 艢w. Piotra Kanizjusza.

Luis F. Kard. Ladaria, SI

Prefekt

+ Giacomo Morandi

Arcybiskup tytularny Cerveteri

Sekretarz

[1] KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja Dignitas personae (8 grudnia 2008), num. 35; AAS (100), s. 884. [Tekst polski: L鈥橭sservatore Romao (wydanie polskie), 2009 nr 1, s. 18.] [2] Tam偶e, s. 885 [wersja polska: s. 18].

[3] Por. PAPIESKA AKADEMIA 呕YCIA, Rozwa偶ania moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie kom贸rek pochodz膮cych z abortowanych p艂od贸w ludzkich, 5 czerwca 2005 [tytu艂 spolszczony na podst. tytu艂u oryginalnego].

[4] Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja Dignitas personae, num. 35: 鈥濳iedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo reguluj膮ce system ochrony zdrowia i nauk臋, nale偶y wyra偶a膰 sprzeciw wobec niegodziwych aspekt贸w owego systemu, by nie sprawia膰 wra偶enia, 偶e si臋 w pewnym stopniu toleruje lub milcz膮co akceptuje g艂臋boko niesprawiedliwe dzia艂ania. Przyczyni艂oby si臋 to bowiem do wzrostu oboj臋tno艣ci, je艣li nie wr臋cz poparcia dla takich dzia艂a艅, z jakimi spotykaj膮 si臋 one w niekt贸rych 艣rodowiskach medycznych i politycznych鈥.

[5] Por. Papie偶 FRANCISZEK, Przem贸wienie do wolontariuszy i przyjaci贸艂 fundacji 鈥濨anco Farmaceutico鈥, 19 wrze艣nia 2020 [tytu艂 spolszczony na podst. tytu艂u oryginalnego].

(t艂um. z j臋zyka w艂oskiego ks. D. Ostrowski / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

藕r贸d艂o: episkopat.pl

Go艣膰 dnia

Materia艂 reporterski

REKLAMA

.