Aktualności

Dyspensa Biskupa Łowickiego

diecezja.lowicz.pl

Łowicz, dnia 21 grudnia 2020 roku

L.dz. 2036/2020

DYSPENSA
Mając na uwadze trwającą nadal sytuacje epidemiczną oraz potrzebę ochrony życia i zdrowia, zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, wszystkim wiernym Diecezji Łowickiej oraz przebywającym na jej terenie, do odwołania.
Zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę, transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Biskup Łowicki

źródło: diecezja.lowicz.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.