Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Żyrardów

Wsparcie dla producentów i sprzedawców kwiatów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem doniczkowych, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy w dniach 31.10-02.11. Na podstawie projektowanych przepisów ARiMR będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z pomocy należy do 6 listopada złożyć wniosek, w którym będzie zawarta m.in. liczba niesprzedanych chryzantem i miejsce ich przechowywania. Pismo należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego do miejsca przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklaracje taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu.

Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady,  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje się, że  pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

źródło.: ARiMR

W akcję pomocy producentom i sprzedawcom chryzantem doniczkowych zaangażowały się również samorządy.

Samorząd Żyrardowa wraz ze spółkami miejskimi wspiera handlarzy, którzy planowali wystawić swoje stoiska przy cmentarzu. Od jutra Spółka PGK Żyrardów będzie skupowała znaczną  część niewykorzystanych roślin by udekorować pomniki i tablice upamiętniające odzyskanie niepodległości 11 listopada, kwiatami będzie tez dekorowana przestrzeń publiczna. Spółka PGM natomiast otwiera dla handlarzy targowisko:

Mówił Robert Rybicki Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  w Żyrardowie

Urząd miasta w Rawie wsparł producentów i sprzedawców kwiatów. Miasto zakupiło od nich kwiaty, które zostały ustawione na mogiłach żołnierzy pochowanych na rawskim cmentarzu. Sprzedawcy mogą też być zwolnieni z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Mówi Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Sprzedawcom pomogła także parafa niepokalanego poczęcia najświętszej Marii panny w Rawie, która zakupiła kwiaty – zostały one ustawione na grobach kapłanów oraz pod pomnikiem Jana Pawła II.

Skierniewice także wsparły lokalnych producentów i sprzedawców kwiatów. Wykupiły od nich ich produkty, które zostaną wyeksponowane w przestrzeni miejskiej. Mówi prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk.

Sprzedawcy, którzy mieli podpisane umowy na miejsca handlowe mogę też liczyć na bezpłatne przedłużenie tych umów do końca listopada.

Prezydent Miasta Kutno ogłosił , że osoby które miały zapewnione przez miasto miejsca handlowe przy cmentarzu parafialnym w Kutnie, Łąkoszynie i na Kuczkowie nie będą ponosiły żadnych kosztów z tego tytułu.

Mówił Joanna Brylska Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Kutno.

Wsparcie dla przedsiębiorców zadeklarował również Urząd Miasta Łowicza. Miasto zakupi kwiaty od przedsiębiorców.

Mówił Krzysztof Jan Kaliński burmistrz Łowicza.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.