Gość dnia Poranny Rawa Maz.

Piotr Irla, Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Remont jazu piętrzącego wodę na zalewie Tatar i remont targowiska miejskiego – to dwie duże inwestycje, które wykonuje miasto Rawa Mazowiecka. O ile w przypadku zalewu prace się jeszcze nie rozpoczęły, o tyle w przypadku targowiska stanęły. Co dalej? O tym w rozmowie Dagmary Skopiak z naszym gościem. Zapraszam.

Gość dnia

Materiał reporterski