Gość dnia Poranny

Krzysztof Skrobisz Przewodniczący Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Do 10 marca potrwa kolejny nabór wniosków w programie Inicjatywy Lokalne realizowanym przez Urząd Miasta Żyrardowa. Pozyskane przez mieszkańców środki mogą zostać przeznaczone między innymi na małą architekturę czy doświetlenie ulic. Więcej na ten temat w rozmowie:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.