Aktualności

Bp Andrzej Dziuba przechodzi na emeryturę

fot. https://nuncjatura.pl

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Łowicz: Bp Andrzej Dziuba przechodzi na emeryturę. Bp Wojciech Osial – administratorem apostolskim „sede vacante”

9 marca 2024

N. 505/24

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Andrzeja DZIUBY z posługi biskupa łowickiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji łowickiej sede vacante w osobie biskupa pomocniczego tejże diecezji Wojciecha Tomasza OSIALA.

Warszawa, 9 marca 2024 roku.

 + Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.