Skierniewice

Zgłębiali tematy dotyczące pracy pedagogicznej z młodzieżą

fot. Oskar Tomczyk

Dzisiaj w Skierniewicach odbyła się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół
Ponadpodstawowych. Spotkanie odbyło się pod hasłem Młodzież 4.0: Edukacja dla przyszłości – jak umiejętnie wspierać młodzież w rozwoju?. Konferencja odbyła się w Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego.

Mówiła Elżbieta Stokowska – Zagdan Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.