Łowicz

Fundacja Caritas złożyła sprawozdanie z działalności w minionym roku

W Kurii Diecezjalnej odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Caritas. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności w roku 2020.

Jak wynika ze sprawozdania, najpokaźniejszą kwotę przeznaczono na dzieci i młodzież w tym m.in. na organizacje wypoczynku czy wycieczek – mówi Ksiądz Piotr Krzyszkowski Prezes Fundacji Caritas.

17 tysięcy złotych fundacja w minionym roku przeznaczyła na ochronę zdrowia.

Blisko 50 tysięcy złotych w 2020 roku przekazano na ochronę zabytków.

Sprawozdanie zostało złożone zarówno do Urzędu Skarbowego jak i właściwego ministerstwa i tam też na stronach internetowych zostanie w całości opublikowane.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.