Aktualności

25 marca – Dzień Świętości Życia

Dziś 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dziewięć miesięcy przed Narodzeniem Pańskim, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Dzień ten został ustanowiony w Kościele w Polce w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”. Papież napisał w niej m.in., że „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

Mówił bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Sekretarz generalny Episkopatu podkreślił, że każdy z nas powinien czuć się zobowiązany do wspierania życia, także poprzez wsparcie matek oczekujących potomstwa, które otrzymały bolesną diagnozę poważnej choroby noszonego pod sercem dziecka, oraz rodziców, którzy podjęli trudne zadanie wychowania dzieci niepełnosprawnych i chorych.

Mówił bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Tego dnia w wielu kościołach w Polsce podejmowane są przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją. Praktyka Duchowej Adopcji polega na codziennej modlitwie w intencji dziecka i jego rodziców oraz odmówieniu jednej Tajemnicy Różańca św. Do modlitwy należy dołączyć dobrowolnie podjęte praktyki, np. uczestniczenie w dodatkowych Mszach, modlitwach, postach, Eucharystii, praca nad charakterem, walka z nałogami, działania charytatywne itp.

Historia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wiąże się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa powstała po objawieniach fatimskich, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji odbyły się 2 lutego 1987 roku w warszawskim klasztorze Ojców Paulinów.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą promować w swoich parafiach, wspólnotach, rodzinach czy na katechezie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, udostępniona została strona internetowa www.duchowaadopcja.pl. Celem strony stworzonej z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, jest jak najszersze rozpropagowanie tej formy modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, ich matek, ojców, rodzin.

źródło: episkopat.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.