Łowicz

Pogrzeb śp. bp. Józefa Zawitkowskie już w sobotę 7 listopada

foto RV

W tę sobotę (07.11.2020 r.) odbędzie się pogrzeb śp. Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego.

O godzinie 10:00 w Katedrze Łowickiej odbędzie się Msza żałobna. Po Mszy kondukt pogrzebowy wyruszy do Żdżar (rodzinna parafia), tam odbędzie się Msza pogrzebowa i pochówek.
Z racji na obostrzenia związane z pandemią nie wszyscy będą mogli wziąć udział w Mszy świętej. Transmisja uroczystości pogrzebowych z łowickiej Katedry na antenie Radia Victoria.

  Łowicz, dnia 2 listopada 2020 roku

 L.dz. 1734/2020     

Dnia 29 października 2020 roku,
w wieku 81 lat,
w pięćdziesiątym ósmym roku kapłaństwa
i trzydziestym roku posługi biskupiej
zmarł

ś. † p.
Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Łowickiej

Przebieg uroczystości pogrzebowych

7 listopada 2020 roku (sobota)

Godz. 9.00 – wprowadzenie trumny do Bazyliki Katedralnej

Wniebowzięcia N.M.P. w Łowiczu i modlitwa różańcowa

Godz. 10.00. Msza Święta żałobna w Bazylice Katedralnej

pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby

Godz. 14.00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żdżarach

pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Łowickiej Wojciecha Osiala

Po Mszy Świętej złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Biskup Łowicki

+ Wojciech Osial

Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej

Informacje szczegółowe dotyczące zasad uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych śp. Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego w Łowiczu

Mając na uwadze trudną sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia sanitarne prosimy o zachowanie następujących zasad związanych z uroczystościami pogrzebowymi:

a)Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Bazylice Katedralnej prosimy Czcigodnych Księży o sprawowanie w najbliższym czasie Mszy Świętych w intencji śp. Księdza Biskupa Józefa we własnych kościołach parafialnych;

b)Zapraszamy wszystkich wiernych do duchowej łączności z celebracją Mszy Świętej żałobnej z Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, która będzie na żywo transmitowana przez Telewizję TVP3 (pasmo ogólnopolskie),Telewizję Trwam oraz przez Radio Victoria;

c)Do koncelebrowania Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej zapraszamy Księży Biskupów, Katedralną Kapitułę Łowicką, przedstawicieli Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej i Kolegiackiej Kapituły Skierniewickiej, Kurii Diecezjalnej Łowickiej i Wyższego Seminarium Duchownego,Księży Kolegów z rocznika święceń oraz jednego kapłana z każdego dekanatu (po ustaleniu z księdzem dziekanem). Koncelebransi proszeni są o zabranie ze sobą alby,fioletowej stuły oraz maseczki. Poza wyżej wymienionymi kapłanami nie ma możliwości udziału we Mszy Świętej żałobnej w Katedrze dla innych księży;

d)Ponadto we Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej weźmie udział tylko najbliższa rodzina Księdza Biskupa, delegacja sióstr zakonnych, przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych. Ze względu na limity sanitarne prosi się o jednoosobowe delegacje reprezentujące władze samorządowe.Koniecznie prosi się przedstawicieli władz o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału drogą e-mail:bogdaskora@wp.pllub telefonicznie790215586(ks. Bogdan Skóra).

e)Serdecznie dziękujemy za zrozumienie ograniczeń związanych z pandemią. Organizatorzy uroczystości pogrzebowych w Łowiczu nie biorą odpowiedzialności za naruszenie zasad sanitarnych przez osoby niezgłoszone do udziału w uroczystościach żałobnych.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.