Aktualności

List Przewodniczącego Zespołu KEP ds Służby Zdrowia, Bp Romualda Kamińskiego do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego

Czcigodny Panie Ministrze,

Pragnę jeszcze raz podziękować Panu za jego wyjątkowe zaangażowanie, kompetentne decyzje, nieustanną troskę o personel medyczny i o wszystkich zakażonych, chorych w kwarantannie i pacjentów placówek medycznych. Szczerze współczuję, gdy zamiast należnych wyrazów uznania i wdzięczności spadają na Pana i Pana Najbliższych oskarżenia i insynuacje.

Jako Pasterz Kościoła warszawsko-praskiego, którego jest Pan diecezjaninem, a także jako Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, któremu jej problemy leżą na sercu, nie mogę nie zareagować. Osobiście wspieram podejmowane przez Pana wysiłki oraz proponowane w walce z pandemią inicjatywy.

Wasz zawód każe Wam strzec ludzkiego życia i służyć mu – ta prawda, wyrażona w encyklice Evangelium vitae przez św. Jana Pawła II, domaga się ofiary i osobistego wyrzeczenia, czasem wręcz wzniesienia wierności zasadom na poziom heroizmu.

Włoskim medykom Papież wskazał myśl profesora i lekarza, św. Józefa Moscatiego: Kochaj prawdę, okaż, jakim jesteś, bez udawania, bez obaw i oglądania się na innych. A jeśli prawda kosztuje cię prześladowanie, to je przyjmij, a jeśli udrękę, znoś ją. Jeśli zaś dla prawdy miałbyś poświęcić siebie samego i swoje życie, bądź mężny w ofierze. Dodał od siebie: Boski Nauczyciel zarezerwował specjalne błogosławieństwo tym, którzy są znieważani i prześladowani z „Jego powodu”.

To mocne słowa – ale w obronie życia ludzkiego nie ma miejsca na kompromis. Dopiero z perspektywy czasu będzie możliwa właściwa ocena podejmowanych w tak nadzwyczajnych okolicznościach decyzji i działań.

Zapewniam jeszcze raz o moim duchowym wsparciu i z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.