Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem – 4 osoby. Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu aktualnie – 24 osoby. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym  aktualnie – 13 osób. Liczba osób, objętych izolacją– 3 osoby. Hospitalizowane są  2 osoby . 1 osoba zmarła, a wyzdrowiało 25 osób .

W Kutnie i powiecie w izolacji i kwarantannie aktualnie pozostaje 90 osób, 1 osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, nadal 5 osób jest hospitalizowanych. Liczba osób zakażonych COVID-19 to 46.

W powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 485, izolacją domową jest objętych 11 osób, a nadzorem epidemiologicznym 25 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim to 49. Zmarły 3 osoby, a ozdrowiało 37 osób.

W powiecie skierniewickim liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym to 15, kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego jest objętych 97 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 61 osób. Wyzdrowiało 45 osób, zmarła 1 osoba.

W powiecie rawskim liczba osób objętych kwarantanną domową to 21, izolacją domową  objęte są  je 4 osoby , w izolacji zorganizowanej przebywa 1osoba, 2 osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 34. Ozdrowiały 23 osoby, zmarło 5 osób.

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywa  901 osób. Obecnie w  izolacji domowej jest 40 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto 110 osób,  3 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19  to  91 osób. Zmarły 3 osoby a 33 osoby ozdrowiały.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.