Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Łowiczu i powiecie aktualnie zakażone COVID-19 są 4 osoby, kwarantanną domową objętych jest 16 osób, 13 jest w nadzorze epidemiologicznym, 3 osoby są w izolacjo domowej. 2 osoby są hospitalizowane, natomiast 25 ozdrowiało.

W Rawie Mazowieckiej i powiecie kwarantanną domową objętych jest 17 osób, 4 są w izolacji domowej,1 natomiast w izolacji zorganizowanej. 2 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym, 1 osoba jest hospitalizowana. Aktualnie zakażonych COVID-19 jest 6 osób, 23 ozdrowiały.

W Skierniewicach i powiecie w nadzorze epidemiologicznym jest 15 osób, w kwarantannie domowej przebywa 145 osób. Od początku trwania epidemii potwierdzono zakażenie COVID-19 u 62 osób, ozdrowiało 29, 1 osoba zmarła.

W Żyrardowie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywają 492 osoby, 11 osób objętych jest izolacją domową , 25 pozostaje w nadzorze epidemiologicznym. Zakażonych COVID-19 jest 51 osób, 37 ozdrowiało.

W Kutnie i powiecie w izolacji i kwarantannie pozostaje 89 osób, 4 są hospitalizowane, 1 osoba przebywa w nadzorze epidemiologicznym.Zakażonych COVID-19 jest 48 osób, natomiast 51 ozdrowiało.

W Sochaczewie i powiecie w kwarantannie domowej przebywają 832 osoby, w izolacji domowej 39 osób, w izolatorium przebywa aktualnie 10 osób,95 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Zakażonych COVID-19 jest 91 osób, 33 ozdrowiały.

W Głownie 15 osób jest zakażonych COVID-19, 28 ozdrowiało, a 15 zmarło.

W Gminie Głowno 1 osoba jest Zakażona COVID-19, i 1 ozdrowiała.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.