Kutno Łowicz Rawa Maz. Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Kutnie i powiecie w kwarantannie i izolacji przebywa aktualnie 147 osób, 5 jest hospitalizowanych, 3 objęte są nadzorem epidemiologicznym. 45 osób jest zakażonych COVID-19, w tym 34 osoby z miasta Kutno, 3 z gminy Kutno, 2 z gminy Krośniewice, 2 z gminy Strzelce, 2 z  gminy Bedlno, 2 z gminy Nowe Ostrawy. Dwie osoby zmarły. Od początku trwania epidemii ozdrowiało 45 osób.

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywa 1154 osoby. Obecnie w  izolacji domowej są 33 osoby, nadzorem epidemiologicznym objęto 160 osób, 4 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 77 osób, natomiast 29 ozdrowiało.

W powiecie żyrardowskim aktualnie kwarantanną domową jest objętych 371 osób, izolacją domową objętych jest 12 osób, a nadzorem epidemiologicznym 29 osób. Nie ma obecnie osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 . Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim to 48 osób, ozdrowiało 35 osoby. Zmarły 3 osoby.

W Rawie Mazowieckiej i powiecie rawskim od początku trwania epidemii potwierdzono 34 przypadków zachorowania na COVID-19. Zmarły 4 osoby, a wyzdrowiało 21. Nie ma osób hospitalizowanych w związku z zakażeniem. W tej chwili 4 osoby przebywają w domowej. Kwarantanną objętych jest 17 osób, nie osób objętych nadzorem epidemiologicznym.

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem łącznie od początku trwania epidemii – 29 osób, aktualnie – 5. Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu łącznie od początku trwania epidemii – 640 osób, aktualnie – 126 osób. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym łącznie od początku trwania epidemii – 231 osób, aktualnie – 10 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały-  23 osoby

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.