Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

Powiat kutnowski Kwarantanna i izolacja – 150, pod nadzorem epidemiologicznym – 3, hospitalizowanych – 5, zarażonych – 45 (34 – miasto Kutno, 3 – gmina Kutno, 2 – gm. Krośniewice, 2 – gm. Strzelce, 2 – gm. Bedlno, 2- gm. Nowe Ostrowy), osoby wyleczone – 44 (32 – miasto Kutno, 7 – gmina Kutno, 3 – gm. Żychlin, 2 – gm. Krośniewice), Zgony – 2 (72-latek, obciążony chorobami współistniejącymi – miasto Kutno, 60-letnia kobieta obciążona chorobami współistniejącymi – miasto Kutno

Powiat skierniewicki, Skierniewice – liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:- 2, liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego – 46, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii: 54 (21 miasto, 33 powiat) w tym liczba osób, które wyzdrowiały: 45 (16 miasto, 29 powiat), w tym liczba zgonów związanych z COVID-19: 1 (miasto)

Powiat łowicki –  Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie łowickim – aktualnie – 5 osób, liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu – aktualnie – 26 osób,  liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym  aktualnie – 11 osób, liczba osób, które wyzdrowiały- 23 osoby, liczba osób objętych izolacją – aktualnie – 6 osób, liczba osób hospitalizowanych- aktualnie – 0, liczba zgonów łącznie od początku trwania epidemii – 1 zgon.

Powiat rawski – Łączna liczba osób objętych kwarantanną domową –  17( 4 osób – miasto Rawa Mazowiecka,  5 osób –  gm. Rawa Mazowiecka, 4 osoby  – gm. Biała Rawska,  4 osoby  – gm. Sadkowice). Liczba osób objętych kwarantanną zorganizowaną: 0, liczba osób objętych izolacją domową : 4, liczba osób przebywających w izolacji zorganizowanej : 2,łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 1,łączna liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia SARS-CoV-2: 0/2, łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (od początku trwania epidemii) : 34  , w tym 8 aktywnych przypadków zakażeń SARS CoV-2,Liczba ozdrowieńców: 21, liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 4.

Powiat sochaczewski – liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 1280 /(133), na podstawie decyzji PPIS w Sochaczewie – 485(19), na podstawie decyzji MZ – 795(114), liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 32/(2), liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 6, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 160/(2), liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4/(0), liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 76/(2), liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2/(0), liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 29/(1).

Powiat żyrardowski liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 353/(34),liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 11/(2), liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0/0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba):29/(22), liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 1/(0), liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 47/(1), liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(0), liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 35/(1).

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.