Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie

Powiat rawski –  Łączna liczba osób objętych kwarantanną domową: 14.Liczba osób objętych kwarantanną zorganizowaną: 0. Liczba osób objętych izolacją domową : 5. Liczba osób przebywających w izolacji zorganizowanej : 0. Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 0. Łączna liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia SARS-CoV-2: 0/2. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (od początku trwania epidemii) : 24. Liczba ozdrowieńców: 15. Liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 2.

Powiat żyrardowski – liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 206/(38),liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 10/(0), liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/(0),liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 9/(0),liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 38/(1),liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/(0),liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 26/(0)

Powiat łowicki  łącznie od początku trwania epidemii – 24 osoby- aktualnie – 2 osoby. Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu  łącznie od początku trwania epidemii – 588 osób,  aktualnie – 9 osób. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym łącznie od początku trwania epidemii – 207 osób, aktualnie – 6  osób. Liczba osób, które wyzdrowiały 21 osób. Liczba osób objętych izolacją domową łącznie od początku trwania epidemii – 21 osób, aktualnie – 1 osoba. Liczba osób hospitalizowanych łącznie od początku trwania epidemii – 7 osób, aktualnie – 1 osoba. Liczba zgonów łącznie od początku trwania epidemii – 1 zgon

Powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 23. Liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 47.Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii: 45 (17 miasto, 28 powiat)w tym liczba osób, które wyzdrowiały: 41 (16 miasto, 25 powiat. Liczba zgonów związanych z COVID-19: 1 (miasto).

Powiat kutnowski, miasto Kutno – Kwarantanna i izolacja – 54 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym – 0, hospitalizowanych – 3 , Zarażonych – 13 (11 – miasto Kutno, 2 – gmina Kutno). Osoby wyleczone – 39 (27 – miasto Kutno, 7 – gmina Kutno, 3 – gm. Żychlin, 2 – gm. Krośniewice).Zgony – 1 (72-latek, obciążony chorobami współistniejącymi, miasto Kutno).

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.