Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacje epidemiologiczna

W Kutnie i powiecie kutnowskim 29 osób pozostaje w izolacji i kwarantannie, 3 są hospitalizowane. Brak osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Zakażone COVID-19 jest 11 osób. Od początku trwania epidemii ozdrowiały 32 osoby.


W  powiecie rawskim kwarantanną domową objętych jest 21 osób,  nadzorem epidemiologicznym 3 osoby . Zakażonych COVID-19  od początku trwania epidemii odnotowano 24 osoby,  2 osoby zmarły a 14 osób ozdrowiało. 


W Łowiczu i powiecie aktualnie 1 osoba jest zakażona COVID-19. W kwarantannie pozostaje 5 osób a, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 10 osób, w izolacji domowej jest 1 osoba. Ozdrowiało 21 osób.


W Skierniewicach i powiecie skierniewickim  liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym to 3. Kwarantanną domową natomiast objęte jest 5 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 45 (17 miasto, 28 powiat)  wyzdrowiało  37 osób, jedna osoba zmarła.


W powiecie sochaczewskim zakażonych COVID-19 jest 28 osób. Kwarantanną objętych jest 159 osób . Pod nadzorem epidemiologicznym przebywają 192 osoby. 4 osoby są  hospitalizowane w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 2 osoby zmarły. W powiecie odnotowano również 10 przypadków ozdrowienia


W powiecie żyrardowskim  36 przypadków zostało  potwierdzonych laboratoryjnie  wynikiem dodatnim. Kwarantanną domową objętych jest  212 osób , izolacją domową  8 osób a nadzorem epidemiologicznym 4 osoby. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 jest 6 osób. 25 osób ozdrowiało, jedna osoba zmarła.


W Głownie zakażone SARS Co2-V jest 26  osób. W sumie wyzdrowiało już 10 osób. Dziś zmarła kolejna osoba karonawirusem, łącznie to już 8 osób.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.