Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Kutnie i powiecie kutnowskim 23 osoby pozostają w izolacji i kwarantannie, 2 są hospitalizowane. Brak osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Zakażone COVID-19 jest 10 osób. Dziś kolejna osoba ozdrowiała, od początku trwania epidemii ozdrowiały 33 osoby.


W  powiecie rawskim kwarantanną domową objętych jest 28 osób,  nadzorem epidemiologicznym 3 osoby . Zakażonych COVID-19  od początku trwania epidemii odnotowano 22 osoby,  2 osoby zmarły a 14 osób ozdrowiało. 


W Łowiczu i powiecie aktualnie 1 osoba jest zakażona COVID-19. W kwarantannie pozostaje 7 osób a, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 10 osób, w izolacji domowej jest 1 osoba. Ozdrowiało 21 osób.


W Skierniewicach i powiecie skierniewickim  liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym to 2. Kwarantanną domową natomiast objętych jest 12 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 45 (17 miasto, 28 powiat)  wyzdrowiało  31 osób, jedna osoba zmarła.


W powiecie sochaczewskim zakażonych COVID-19 jest 28 osób. Kwarantanną objętych jest 167 osób . Pod nadzorem epidemiologicznym przebywa 200 osób. 4 osoby są  hospitalizowane w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 2 osoby zmarły. W powiecie odnotowano również 7 przypadków ozdrowienia


W powiecie żyrardowskim  35 przypadków zostało  potwierdzonych laboratoryjnie  wynikiem dodatnim. Kwarantanną domową objęte są  192 osoby , izolacją domową  10 osób a nadzorem epidemiologicznym 11 osób. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 jest 6 osób. 23 osoby ozdrowiały, jedna osoba zmarła.


W Głownie zakażone SARS Co2-V  są  33 osoby.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.