Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Sytuacja epidemiologiczna w regionie

Powiat łowicki

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem  – 3

Liczba osób objętych kwarantanną na mocy decyzji PPIS w Łowiczu – 46 osób

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –  82 osoby

Liczba osób, które wyzdrowiały – 10 osób

 Liczba osób objętych izolacją domową – 1 osoba

 Liczba osób hospitalizowanych  – 2 osoby

Powiat żyrardowski

Liczba osób objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 136/14

Łączna liczba osób  objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 41/3

Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 3/0

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 23/2

Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5/0

Liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0/0

Powiat kutnowski

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem  – 23

Liczba osób objętych kwarantanną -83 osoby

Liczba osób, które wyzdrowiały – 3 osoby

 Liczba osób w nadzorze epidemiologicznym – 7 osób

 Liczba osób hospitalizowanych  –  4 osoby

Powiat rawski

Łączna liczba osób objętych kwarantanną domową – 7

Liczba osób objętych kwarantanną zorganizowaną – 0

Liczba osób objętych izolacją domową – 4

Liczba osób przebywających w izolacji zorganizowanej – 2

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym – 2

Łączna liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2 – 0

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim – 13

Liczba ozdrowieńców – 6

Liczba zgonów powiązanych z COVID-19 – 1

Powiat skierniewicki

Liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 15

Liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 61

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii: 23

 Liczba osób, które wyzdrowiały: 9

Powiat sochaczewski

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 214/(38)

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 272/(40)

liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 2/(0)

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)4/(0)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 /(0)liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.