Aktualności

Watykan udziela odpustu w związku z pandemią

www.vaticannews.va

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym koronawirusem, osobom poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie o nich się troszczą .Dekret  w tej sprawie opublikowanym został dziś w Watykanie.

Warunkiem udzielania odpustu jest wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, łączność duchowa za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, albo przynajmniej odmówione Wyznania Wiary, Ojcze Nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Wierni mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię Eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny, odmawiającym Różaniec Święty, pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do siebie.

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/20/0170/00378.html?fbclid=IwAR20g_LpzZ7hDoPKKHAmkAvF3nRTeimX3G4s9tWoD3WT35SmNtzOfFULnnc

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.