Żyrardów

Mazowieckie Wsparcie dla Gmin

Zostały rozstrzygnięte Mazowieckie programy wsparcia. W piątek w Radziejowicach w Powozowni odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów. Umowy na terenie powiatu żyrardowskiego podpisała Gmina Żyrardów, Radziejowice, Mszczonów i Wiskitki . Mówi obecny podczas podpisania umów w powiecie żyrardowskim Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego:

Samorząd Mazowsza przekazał w tym roku na wymienione cele kilkanaście milionów. W spotkaniu w Radziejowicach wziął  udział także Mirosław Adam Orliński – Radny Województwa Mazowieckiego :

Mówił Mirosław Adam Orliński Radny Sejmiku woj. Mazowieckiego i Przewodniczący Komisji Budżetu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.