Łowicz

ZM ,,Bzura” w nowym roku z problemami finansowymi

Dzisiaj (4 stycznia) odbyło się I Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Bzura” w nowej kadencji władz samorządowych. Przedstawiciele 19 gmin z województwa łódzkiego wybrali nowe władze ZM. Prezesem Zarządu Związku pozostaje Ryszard Nowakowski, wójt gminy Parzęczew. Jego zastępcą pozostał Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, a skład zarządu uzupełnia Przemysław Milczarek.
Zmienił się przewodniczący Zgromadzenia ZM „Bzura”. Cezarego Dzierżka zastąpił na tym stanowisku dotychczasowy wiceprzewodniczący Krzysztof Lisiecki, wójt gminy Piątek. Na zastępcę Lisieckiego wybrano nowego wójta gminy Nieborów – Jarosława Papugę.
Głównym celem ZM Bzura jest budowa regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. Inwestycja ta jest zawieszona z powodu sporów sądowych z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rau i braku funduszy na jej realizację.
W części sprawozdawczej przewodniczący zarządu Ryszard Nowakowski podał do wiadomości, że WFOŚiGW w Łodzi nie zgodził się na wydłużenie programu, w ramach którego dofinansowana została inwestycja w Piaskach Bankowych. Termin rozliczenia został określony w umowie na dzień 31 stycznia 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że Związek straci dotację w wysokości 43 milionów złotych.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.