Łowicz

Pensja mniejsza, …. o 24 zł

Większością głosów radnych koalicyjnych  Rada Powiatu Łowickiego uchwaliła nową wysokość wynagrodzenia starosty Krzysztofa Figata. Radni zajęli się pensją samorządowca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, którego zapisy obowiązują będą od tego miesiąca.
Dotychczas wynagrodzenie Krzysztofa Figata obniżone zostało o całe 24 złote.

Pensja została wprawdzie obniżona o 20 procent ale jednocześnie wprowadzony został nowy comiesięczny dodatek w wysokości  1800  złotych. A składa się na niego wynagrodzenie  za wykonywanie dodatkowych obowiązków – pracę w Radzie Muzeum w Łowiczu oraz reprezentowania powiatu łowickiego na forum Związku Powiatów Polskich.

Mówił opozycyjny w radzie powiatu łowickiego radny Marcin Kosiorek.
W myśl przyjętej uchwały starosta łowicki zarabiał będzie 12.036 zł brutto.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.