Materiał reporterski

XXIII Piesza Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli

Nowy rok nauki i pracy trzeba rozpocząć z Panem Bogiem – to słowa które najczęściej padały z ust pątników XXIII Pielgrzymki Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej. Pielgrzymka odbyła się w miniony weekend. Na szlaku pątnikom towarzyszyła nasza reporterka Renata Jastrzębska.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.