Materiał reporterski Żyrardów

Rada Seniorów rozpoczyna działalność

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów odbyło się wczoraj w żyrardowskiej Resursie. Nowy organ ma pomagać prezydentowi miasta podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji żyrardowskich seniorów. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady.  Więcej na ten temat w materiale:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.