Materiał reporterski

BOM – kolejny etap

Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty, w tym  182 w podregionach i 70 ogólnowojewódzkich. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Wczoraj zostały ogłoszone wyniki naboru, a więcej na ten temat w materiale:

fot/ arch. UMWM

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.