Łódzkie na plus

Audycja Informacyjna Urzędu Marszałkowskiego

W województwie łódzkim, z dniem 1 września przywrócone zostaną 92 linie autobusowe. Funkcjonowanie linii zostanie dofinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau ogłosił wyniki naboru wniosków na dofinansowanie zadań złożonych przez władze powiatów i gmin województwa łódzkiego. Chodzi o przywrócenie ponad 3 tys. przystanków na drogach województwa i ponad 63 tys. kursów. Więcej, między innymi na ten temat w rozmowie z Marszałkiem Województwa Grzegorzem Schreiberem. Zapraszam:


Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.