Żyjemy w państwie prawa

27.07.2021 r. cz.1

Pomoc prawna dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej to jedno z głównych założeń funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, utworzonego w 1997 roku na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. W ramach Funduszu osoby pokrzywdzone w przestępstwach uzyskać mogą także pomoc prawną.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.