Żyjemy w państwie prawa

Żyjemy w państwie prawa

02.08.2021 r. cz.2

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc...

Żyjemy w państwie prawa

27.07.2021 r. cz.2

Każdego roku około 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Wśród nich znaczną grupę stanowią kobiety i dzieci...

Żyjemy w państwie prawa

27.07.2021 r. cz.1

Pomoc prawna dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej to jedno z głównych założeń funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, utworzonego w 1997 roku na mocy...

Żyjemy w państwie prawa

26.07.2021 r. cz.2

30 listopada zeszłego roku weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są...

Żyjemy w państwie prawa

26.07.2021 r. cz.1

Ustawa Antyprzemocowa zapewnia policji możliwość szybkiej reakcji na przemoc domową, a osobie poszkodowanej daje bezpieczeństwo i czas na zaplanowanie dalszych...

Żyjemy w państwie prawa

20.07.2021 r. cz.2

Fundusz  Sprawiedliwości został stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach oraz świadkom. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz...

Żyjemy w państwie prawa

20.07.2021 r. cz.1

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych...

Żyjemy w państwie prawa

19.07.2021 r. cz.1

Ofiary przemocy domowej często potrzebują kompleksowego wsparcia świadczonego w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez wykwalifikowane jednostki. Chodzi tutaj o...

Gość dnia

Materiał reporterski