25 lat Między Łodzią a Warszawą

1995 rok

W 1992r. Biskup Alojzy Orszulik uzyskał dla diecezji zezwolenie z Ministerstwa Łączności na założenie radiostacji i przydział częstotliwości. Rok później, 15 lipca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała Koncesję, a 17 sierpnia 1993r. został wydany Dekret Biskupa Łowickiego ustanawiający ,,Łowickie Radio Katolickie”.

Od grudnia tego samego roku, dzięki zainstalowaniu na wieży katedralnej systemu nadawczo – odbiorczego na częstotliwości diecezjalnej rozpoczęto retransmisję programu Radia Maryja. W tym czasie zostały również rozpoczęte prace adaptacyjne budynku na terenie seminaryjnym pod budowę studia nadawczego oraz podjęte starania o nabycie nadajnika i wybudowanie wieży nadawczej. W listopadzie 1994r. w Kurii odbyło się pierwsze zebranie osób, które chciały współpracować z nowo powstającym radiem.

Program radia Maryja cieszyło się powodzeniem, ale zamiarem Biskupa Orszulika było to, aby na częstotliwości diecezjalnej powstawał program, który przyciągałby młodego słuchacza oraz promował diecezję i region wraz z jego kulturą i lokalnym biznesem. Dlatego też 2 marca 1995r. biskup zaproponował kierownictwu Radia Maryja podpisanie umowy na czas określony, wg, której radio diecezjalne mogłoby nadawać swój program codziennie przez 2 godziny (17.00-19.00), w pozostałym czasie miał być transmitowany program Radia Maryja. Docelowo jednak, po odpowiednim przygotowaniu personelu radio diecezjalne miało nadawać całą dobę.

Oficjalne otwarcie Katolickiego Radia Victoria nastąpiło w piątek 24 marca. Łowickie radio było wtedy jedną z najnowocześniej wyposażonych rozgłośni w kraju. 25 marca wieczorem rozpoczęto emisję samodzielnego programu. Pierwszymi słowami, które poszły w eter były: ,,Minęła 22.30″, a potem słuchacze usłyszeli przebój Edyty Górniak: ,,Jestem kobietą”.

Gośćmi radia byli m.in.: ekipa ,,Lata z Radiem”, Ryszard Szeremietiew, Majka Jeżowska, zespół Maanam.

Poniżej przedstawiamy kalendarium z cyklu: 1995 rok w kraju i na świecie

oraz zdjęcia z naszej radiowej kroniki.Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.