Żyjemy w państwie prawa

23.08.2021 r. cz.2

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Obszarami, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem  czy też pozbawieniem alimentów.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.