Żyjemy w państwie prawa

20.07.2021 r. cz.1

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem było wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 r. Fundusz kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. ma wynosić aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. Wcześniej pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. Teraz potrzebujący otrzymują też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych. Jest to między innymi pokrywanie kosztów:

· leczenia i rehabilitacji;

· leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;

· czasowego zakwaterowania;

· związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;

· opieki nad dziećmi w żłobkach;

· szkoleń i kursów zawodowych;

· przejazdów środkami komunikacji publicznej;

· żywności (bony żywnościowe);

· zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

· wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach; Program przewiduje również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.