Żyjemy w państwie prawa

12.07.2021 r. cz.1

Pomoc postpenitencjarna świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości więźniom oraz opuszczającym zakłady karne obejmuje również pomoc psychologiczną. Istotne jest, żeby ta pomoc była świadczona w sposób ciągły.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.