呕yjemy w pa艅stwie prawa

07.07.2021 r. cz. 2

11 wrze艣nia 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwo艣ci przyj膮艂 Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarz膮dowe z Funduszu Sprawiedliwo艣ci na lata 2020-2022. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno艣ci, zwalnianym z zak艂ad贸w karnych i areszt贸w 艣ledczych oraz osobom im najbli偶szym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮cych w celu osi膮gni臋cia zysku, w tym stowarzysze艅, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 30 o艣rodk贸w pomocy osobom pozbawionym wolno艣ci, zwalnianym z zak艂ad贸w karnych i areszt贸w 艣ledczych oraz osobom im najbli偶szym. Realizacja zadania okre艣lonego w Programie nast臋puje w drodze otwartego konkursu ofert.

Go艣膰 dnia

Materia艂 reporterski

REKLAMA

.