Żyjemy w państwie prawa

02.08.2021 r. cz. 1

Wśród wielu form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy finansowej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.