Poranny

Urszula Markowicz – dyrektor MOPS w Łowiczu

Osób zainteresowanych dodatkiem węglowym nie brakuje. Jak podkreślają urzędnicy ważnym elementem aby otrzymać dodatek jest prawidłowo złożona deklaracja dotycząca  źródła ciepła złożona do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. A więcej na ten temat już teraz w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.