Poranny

Urszula Markowicz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich działań realizuje programy pomocowe, takie jak asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa czy korpus wsparcia seniora. Ile osób będzie mogło skorzystać z tych form wsparcia i na czym polega ich realizacja już teraz Małgorzata Michalewska zapyta naszego gościa.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.