Poranny

Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki

Kolejni uchodźcy z Ukrainy przybywają z na teren województwa łódzkiego. Od pierwszy dni wojny na Ukrainie w tym regionie realizowana jest wielopłaszczyznowa pomoc. O tych działaniach więcej w rozmowie z gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.