Poranny

Siostra Wiktoria Figat – Bernardynka

Mówiąc o historii Łowicza podczas drugiej wojny światowej nie sposób pomijać roli, jaką w tym okresie odegrały siostry z Klasztoru Sióstr Bernardynek. Siostry prowadziły m.in. szpital i jadłodajnie, zajmowały się sierotami oraz pomagały uchodźcom i przesiedleńcom.
O tym kto był sercem wszystkich działań oraz o książce jaka powstała w rozmowie z naszym porannym gościem siostrą Wiktoria Figat, bernardynką. Zapraszam,Małgorzata Michalewska
.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.