Gość dnia Kutno Poranny

Rozmowa z Łukaszem Kwiatkowskim kierownikiem kutnowskiej noclegowni

Bezdomność to nadal bardzo duży problem społeczny.
Z moim dzisiejszym gościem Panem Łukasz Kwiatkowski kierownikiem Noclegowni w Kutnie porozmawiamy o tym jak Kutnowska noclegownia pomaga swoim podopiecznym wyjść z bezdomności, a także ilu osobom udało się to w 2019 roku.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.