Poranny

Robert Baryła, Janusz Mielczarek i Andrzej Zielonka- dofinansowanie szkól zawodowych przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego

Zarząd Województwa łódzkiego przeznaczył 300 milionów złotych na dofinansowanie  szkół zawodowych z terenu całego województwa. Środki te otrzymały miedzy innymi dwie placówki z Łęczycy na co zostaną przeznaczone te środki i jak ważne jest przywrócenie prestiżu szkołom zawodowym o tym już teraz w rozmowie z naszymi gośćmi.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.