Popołudniowy

Robert Baryła Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Kolejne miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat czyli miejsca żłobkowe powstają w województwie łódzkim. Pomimo wzrostu liczby otwieranych placówek w dalszym ciągu widać znaczną rozbieżność miedzy miastami, a obszarami wiejskimi w tym zakresie. W miastach opieką objętych jest 15,6% dzieci, a na obszarach wiejskich zaledwie 1,4 %. O działaniach władz województwa i nowych żłobkach, które powstają również na terenach wiejskich w rozmowie z gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.