Poranny

Robert Baryła Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Kolejne żłobki powstaną na terenie regionu miedzy Łodzią a Warszawą. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 powstaną m.in. w gminach wiejskich. Więcej o tym w rozmowie z naszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.