Poranny

Profesor Dorota Konopacka- Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa- Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy poszerzył swoje struktury o nowy budynek. Jest to Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych. O tym jak wyglądała inwestycja, czym zajmują się w nim naukowcy a także jakie korzyści CIZTO może przynieść miastu Skierniewice powiemy w rozmowie z porannym gościem

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.