Poranny

Piotr Malczyk wicestarosta łowicki

foto RJ

W dalszym ciągu na terenie gmin powiatu łowickiego trwa licznie strat po ostatniej burzy. Mieszkańcy najbardziej poszkodowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. O tym m.in. w rozmowie z gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.